VĂN HÓA TANKIENLAND

Tân Kiến Land xây dựng văn hóa của mình thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi

“TÂM – TÍN – CHÍ – CHUYÊN”

Trên tinh thần phát huy nét văn hóa truyền thống: “We are family”

TÂM – là tân huyết: bao gồm tâm đối với khách hàng, tâm đối với đối tác, tâm đối với công việc. Tân Kiến luôn lấy chữ tân đặt lên hàng đầu trong mọi mối quan hệ, các hoạt động, lấy phương châm phục vụ khách hàng như chính những người thân của mình, nỗ lực mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn hoàn hảo nhất.

TÍN – là chữ tín: bao gồm niềm tin, uy tín, giữ đúng cam kết: Tân Kiến lấy chữ Tín là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là năng lực cạnh tranh khác biệt của chính mình, bởi chúng tôi ý thức được rằng chỉ khi gây dựng được niềm tin mới có thể làm cho khách hàng hài lòng, yên tâm; Đối tác tin tưởng và nhân viên cống hiến.

CHÍ – là chí công: sự công bằng là nền tảng quan trọng nhất để Ban Lãnh Đạo xay dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì xu nịnh, để nhân viên có được một môi trường cạnh tranh công bằng.

CHUYÊN – là làm việc chuyên nghiệp: bao gồm: Tác phong chuyên nghiệp, môi trường chuyên nghiệp, tư vấn chuyên nghiệp: Chúng tôi không ngừng nỗ lực và cố gắng học hỏi từ khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và từ chính đối thủ cạnh tranh để tạo ra những giá trị bền vững, hướng tới sự chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.