Tag Archives: tân kiến tuyển dụng

Tuyển dụng: Trưởng phòng kinh doanh

Vị trí TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Kinh doanh, tư vấn Yêu cầu bằng cấp Đại học Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương Thỏa thuận Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không […]

TUYỂN DỤNG: Nhân viên thiết kế đồ họa

Vị trí NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Thiết kế đồ họa Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Yêu cầu giới tính Không yêu cầu Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi 23-28 […]

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng 03/2021

Vị trí CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Hành chính, nhân sự Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 8.000.000 – 10.000.000 Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu […]

Tuyển Dụng: Chuyên viên kinh doanh Tháng 10/2020

Vị trí CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Kinh doanh, tư vấn Yêu cầu bằng cấp Trung cấp Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương Thỏa thuân Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không […]

Tuyển dụng: Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo

Vị trí Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo Chức vụ Chuyên viên Số năm kinh nghiệm  2 năm Ngành nghề Nhân sự Yêu cầu bằng cấp Đại học Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 7 – 9 triệu VNĐ Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi […]

Tuyển dụng: Phó phòng nhân sự

  Vị trí PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ Chức vụ Phó phòng Số năm kinh nghiệm 3 năm Ngành nghề Nhân sự Yêu cầu bằng cấp Đại học Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương Thỏa thuận Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi 24 – 30 Mục đích […]

Tuyển: Nhân viên Content Marketing tháng 05/2020

Vị trí NHÂN VIÊN  CONTENT MARKETING Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 2 năm Ngành nghề Marketing Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 7 – 9 triệu Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không yêu cầu […]

Tuyển Dụng: Chuyên viên kinh doanh Tháng 05/2020

Vị trí CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Kinh doanh, tư vấn Yêu cầu bằng cấp Trung cấp Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương Thỏa thuân Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không […]

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN MARKETING

Vị trí NHÂN VIÊN MARKETING Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 2 năm Ngành nghề Marketing Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 8 – 10 triệu Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không yêu cầu Mô […]

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

Vị trí NHÂN VIÊN  CONTENT MARKETING Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 2 năm Ngành nghề Marketing Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 7 – 9 triệu Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không yêu cầu […]