Tag Archives: tuyển dụng

Tuyển dụng: Hành chính nhân sự tổng hợp

Vị trí HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Hành chính nhân sự Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 8.000.000 – 12.000.000 Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu […]

Tuyển Dụng: Chuyên viên kinh doanh Tháng 9/2019

Vị trí CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Kinh doanh, tư vấn Yêu cầu bằng cấp Trung cấp Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương Thỏa thuân Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không […]

Tuyển dụng: Trợ lý Tổng giám đốc

Vị trí TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Thư ký – Trợ lý Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 6.000.000 – 8.000.000 Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ […]

Tuyển dụng: Trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị

Vị trí TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chức vụ Trợ lý Số năm kinh nghiệm 02 năm Ngành nghề Thư ký – Trợ lý – Phiên dịch Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 10.000.000 – 15.000.000 Địa điểm làm việc Hà […]

Tuyển Dụng: Trợ lí kiêm quản lý tiếng trung

Vị trí TRỢ LÝ KIÊM QUẢN LÝ TIẾNG TRUNG Chức vụ Trợ lý Số năm kinh nghiệm 02 năm Ngành nghề Thư ký – Trợ lý – Phiên dịch Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 12.000.000 – 15.000.000 Địa điểm làm việc Hà Nội […]

Tuyển Dụng: Nhân viên Sales Admin

Vị trí NHÂN VIÊN SALE ADMIN Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Hành chính nhân sự Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 6.000.000 – 8.000.000 Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi […]

Tuyển dụng: Trợ lý kinh doanh

Vị trí TRỢ LÝ  KINH DOANH GIÁM ĐỐC Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Thư ký – Trợ lý Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 7.000.000 – 10.000.000 Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu […]

Tuyển dụng: Nhân viên chăm sóc khách hàng

Vị trí CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Chức vụ Nhân viên – Chuyên viên Số năm kinh nghiệm 1 năm Ngành nghề Hành chính, nhân sự Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng trở lên Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Mức lương 7 triệu Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ […]